Tietoa ja ohjeita jäsenille

Metsästyskauden säännöt

Kauden 2023 - 2024 säännöt ja ohjeet

 • Metsäkaurista pyydetään kaudella 2023-2024 ainoastaan yhteisjahdilla. Jahtipäälliköt ilmoittavat yhteisjahdin ajankohdat.
 • Teerikiintiö 1/jäsen.

Hyvät metsästystavat

Noudatamme seurassamme aina hyviä metsästystapoja.
Lisätietoja metsästäjäliiton ohjeista Hyvät metsästystavat – metsästäjäliitto

 • Kunnioita riistaa ja sen elinympäristöjä 
 • Verota riistaa kestävän käytön periaatteella
 • Älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä 
 • Käsittele saalis oikein ja käytä se hyödyksi
 • Hoida riistaa
 • Huolehdi metsästäessäsi omasta ja toisten turvallisuudesta
 • Hanki metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ja kehitä niitä 
 • Luo hyvät suhteet maanomistajiin ja toisiin metsästäjiin 
 • Pyri järjestäytyneen metsästysseuratoiminnan pariin 
 • Luo ja ylläpidä hyvät suhteet toimialueesi asukkaisiin ja luontoharrastajiin 
 • Pidä hyvä huoli metsästyskoirastasi 
 •  Luo myönteisyyttä metsästysharrastusta kohtaan

Yhteistyö paikallisten maanomistajien kanssa

Suomessa metsästysoikeus on sidottu maanomistukseen ja maanomistajalla on oikeus määrätä metsästyksestä omilla maillaan. 

Seuramme on tehnyt metsästysvuokrasopimuksia Husula-Salmenkylä alueella. Seuramme jäsenillä on oikeus metsästää niillä alueilla, joihin seurallamme on metsästysvuokrasopimus. Seura myy vieraskortteja, jolloin seuran jäsenen mukana voi metsästää myös seuraan kuulumaton metsästäjä.

Valtion omistamille maille voi hakea erikseen metsästyslupaa Metsähallitukselta

Vierasluvat

Vieraslupia on mahdollista ostaa sorsastukseen Haminan Kirkkojärvelle seuran alueelle joko päivä tai kausilupana sekä jäsenen mukana ollessa pienriistalle päivälupana. Lupavastaavalta tarkemmat ohjeet.

Vieraslupia myöntää Timo Hanttu 0407073230

Riistaeläinten metsästys- ja pyyntiajat

Päivitämme sivuillemme kuluvan kauden metsästysajat mutta tarkista aina varmuuden vuoksi Riista.fi sivustolla ajantasaiset tiedot kaikkien Suomen riistaeläinten metsästys- ja pyyntiajoista. 
riista.fi/metsastys/metsastysajat

Riistaeläinten metsästys- ja pyyntiajat

Hirvieläimet

 • Hirvi 1.9.2022 — 7.10.2022
 • Metsäkauris 24.9.2022 — 31.1.2023
 • Valkohäntäpeura 24.9.2022 — 15.2.2023

Kanalinnut

 • Fasaani
 • Lehtokurppa
 • Metso
 • Peltopyy
 • Pyy
 • Riekko
 • Teeri

Pienriista

 • Kärppä
 • Kettu
 • Lumikko
 • Metsäjänis
 • Minkki
 • Näätä
 • Orava
 • Rusakko
 • Saukko
 • Sepelkyyhky 
 • Villisika

Suurpedot

 • Karhu 20.8.2022 — 31.10.2022

Haitallisten vieraslajien pyynti

Vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annettua lakia ja metsästyslakia on muutettu. Pääajatuksena on tehostaa haitallisten vieraslajien pyyntiä. Pesukarhu, piisami, rämemajava ja supikoira on säädetty EU:ssa haitallisiksi vieraslajeiksi ja minkki siirrettiin kansallisesti merkitykselliseksi haitalliseksi vieraslajiksi. Näiden lajien kaikkien yksilöiden pyydystäminen on mahdollista ympäri vuoden.

Suomen luonnon vieraslajit

 • Minkki
 • Pesukarhu
 • Piisami
 • Rämemajava
 • Supikoira

Ampumaharjoittelu ja ampumaradat

Lupinmäen ampumarata

Ammuntaharjoittelua varten yhdistyksellä on vuoroja Lupinmäen ampumaradalla. 

Lupinmäen ampumarata-alue sijaitsee Lupinmäen – Kettuvuoren maastossa. Lupinmäeltä löytyy ampumaradat pistoolille, kiväärille, liikkuvalle maalille ja haulikolle. Radalla käytetään omia tauluja ja kaikki jätteet korjataan aina ammunnan jälkeen asianmukaisiin jätteenkeräily pisteisiin.

Lisätietoa ja linkkejä suomalaisesta riistanhoidosta ja metsästyksestä

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä. Lisätietoa eri lajien metsästys ja pyyntiajoista löytyy riistakeskuksen sivustolta.
riista.fi

Oma riista on helppokäyttöinen riista-asiointipalvelu kansalaisille ja metsästäjille. Palvelussa hoidat kaikki tärkeimmät riistaan liittyvät asiat. Voit esimerkiksi tarkistaa metsästyskortin ja ampumakokeen voimassaolon, hakea pyynti- tai poikkeuslupia, hallinnoida lupia, tehdä lakisääteisiä saalisilmoituksia, määritellä metsästysalueita tai pitää päiväkirjaa riistahavainnoista ja -saaliista. Lisäksi metsästäjät voivat tarkastella Luonnonvarakeskuksen raportteja tai tilastoja lähes reaaliajassa.
oma.riista.fi

Riistainfo.fi on Suomen riistakeskuksen koulutussivusto. Se on tarkoitettu kaikille luonnosta ja riistasta kiinnostuneille. Sivusto sisältää koulutusmateriaaleja sekä tietoa metsästyksen aloittamisesta, riistaeläimistä, suomalaisesta metsästyksestä ja riistahallinnon tehtävistä.
riistainfo.fi

Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus ja Metsästäjäliitto kehittävät yhdessä riistakolmiot.fi-verkkopalvelua riista- ja peltokolmiolaskijoiden avuksi. Riistakantojen kestävä käyttö ja metsästyksen oikea mitoittaminen edellyttää hyvää ja luotettavaa tietoa riistakantojen koosta ja kehityksestä. Riista- ja peltokolmiolaskentojen avulla tuotetaan tietoa metsä- ja peltovaltaisten alueiden riistalajien kannan arviointiin ja hoidon suunnitteluun. Hyvät tiedot riistan runsaudesta ja vuotuisesta tuotosta hyödyttävät sekä metsästystä että tieteellistä tutkimusta.
riistakolmiot.fi

Seuraa Metsästäjälehdestä ajankohtaisia asioista.
metsastajalehti.fi

© Etelä-Vehkalahden Metsästysyhdistys r.y. Kaikki oikeudet pidätetään.