Etelä-Vehkalahden Metsästysyhdistys

Metsästystä, riistakannan hoitoa ja yhteisötoimintaa Haminan alueella

Seuran esittely

Etelä-Vehkalahden Metsästysyhdistys ry

Etelä-Vehkalahden Metsästysyhdistys ry logo2

Etelä-Vehkalahden Metsästysyhdistys ry toimii Kymenlaaksossa Haminassa Vehkalahden alueella. Metsästysyhdistys perustettiin 11.syyskuuta 1949. Yhdistyksen toimintamuotoina ovat metsästys, riistakannan- ja ympäristön suojelu, seuran toimintaan liittyvä yhteisötoiminta.

Yhdistys on tehnyt metsästysvuokraus sopimuksia Husula-Salmenkylä alueella. Yhdistys ottaa osaa vuosittain hirvenmetsästykseen ja osallistuu siten hirvikannan hoitoon. 

Ammuntaharjoittelua varten yhdistyksellä on vuoroja Lupinmäen ampumaradalla. 

Lisätietoja seuran toiminnasta ja säännöistä Jäsenille osiossa.

Riistakannan hoito ja ympäristön suojelu

Tähystysmaja luonto

Riistakantojen seuranta Suomen riistakeskuksen kanssa yhteistyössä

Suomalainen metsästys perustuu riistalajien kannanvaihteluista saatuun ajantasaiseen tutkimustietoon. Metsästys mitoitetaan lajikohtaisesti riistakantojen tilan mukaan ja tarvittaessa riistalaji rauhoitetaan tai sen metsästystä rajoitetaan.

Suomalaisten metsästäjien yhteistyö riistahallinnon ja riistantutkimuksen kanssa on maamme riistatalouden perusta. Metsästäjät hoitavat riistalaskentoja talkootyönä, riistantutkimus käsittelee saadut tiedot ja Suomen riistakeskus ja maa- ja metsätalousministeriö käyttävät näitä tietoja riistaan liittyvien hallintopäätösten pohjana.

Luonnonsuojelu ja riistametsien hoito

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, jossa otetaan metsäkanalinnut ja muu riista huomioon. Menetelmät ovat vapaaehtoisia ja helppoja. Riistan voi huomioida kaikissa metsänhoitotöissä läpi metsikön kiertoajan.

Riistametsänhoidon ohjeet monipuolistavat talousmetsien käsittelyä. Ne on kehitetty yhdessä metsäammattilaisten kanssa, eikä niiden noudattaminen estä puuntuotantoa tai aiheuta metsänomistajille lisäkustannuksia.

Riista on osa metsän tuottoa, ja riistarikkaus yhdistettynä kannattavaan metsätalouteen kasvattaa alueen kokonaisarvoa ja luo hyvinvointia.

Ajankohtaisia asioita

Etelä-Vehkalahden Metsästysyhdistyksen talvikokous 2024

Talvikokous pidetään perjantaina 23.2.2024. Hallitus kokoontuu klo.17.00 ja yleinen kokous aloitetaan klo.18.00.

Kokouspaikkana toimii Salmenkylän Hovi Os.Lehtikuja 33, 49400 Hamina.

Kokouksessa käydään läpi tavanomaiset talvikokousasiat, kuten talouskatsaus, sekä jäsenanomukset.

Hirven metsästys 2023

Hirvijahti aloitetaan 14.10. Lauantaina tuttuun tapaan Vehkalinnan pihalla klo. 8.00.

Kesäkokous pidetään Vehkalinnassa keskiviikkona 19.7.2023 klo.19. (Hallitus kokoontuu tuntia aiemmin.) Käydään läpi tavanomaiset kesäkokousasiat, kuten hirvijahdin aloitusajankohta ja -paikka, sekä …

Tervetuloa tutustumaan Etelä-Vehkalahden Metsästysyhdistyksen uusiin nettisivuihin. Nettisivuilta löytyy tietoa seurasta, uutisia sekä ilmoitamme ajankohtaisista asioista.

© Etelä-Vehkalahden Metsästysyhdistys r.y. Kaikki oikeudet pidätetään.